Безвъзмездна помощ

по порограма "Технологична модернизация"

Получи оферта

За програмата

Програмата за безвъзмездно финансиране "технологична модернизация“ е отворена за кандидатстване с краен срок 21 септември 2022 г.

Бюджетът на програмата е в общ размер на 260 млн. лева.

Срокът за кандидатстване е 21 септември 2022г.

1. Допустими инвестиции по програмата са:

Интензитет на финансиране: до 50% - (50% самоучастие)

2. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия.

Изисквания към кандидатите за реализиране на нетни приходи от продажби

Предприятие 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 2021 г.
Микро ≥ 210 000 лв. ≥ 52 000
Малко ≥ 750 000 лв. ≥ 187 000
Средно ≥ 3 000 000 лв ≥ 750 000

Архитекурното проектиране и дизайн са икономически дейности по код:
M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи.

3. Размер на помощта

Минимален размер за помощта за проект: 35 000 лв.

Максимален размер на помощта за проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

4. Срок на изпълнение на проект – до 12 месеца.

5. Допустими разходи:

 1. Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване,пред представляващи дълготрайни материални активи.
 2. Разходи за придобиване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващи:
  1. разходи за придобиване на специализиран софтуер;
  2. разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.
  ВАЖНО: Разходите по подт. 2.2. не трябва да надвишават общо 50 000 лева.

Всеки придобит актив трябва да доведе до:

Допълнителна информация

Как да участвам

1. Помислете

Минималната сума на помощ по програмата е 35 000 лв. При 50% самоучастие резултатът е минимален бюджет от 70000 лв.

Разпределете бюджета по приоритети.

Помислете от какво имате нужда и какво ще ви донесе най-добри резултати.

Допустими инвестиции по програмата са:

 1. ново технологично оборудване, машини и съоръжения
  Възможности:
  1. компютърни конфигурации (работни станции и/или лаптопи (Archicad), сървърни конфигурации (BIMCloud Server); таблети (BIMx) – на платформа PC и/или Mac - моля, вижте системните изисквания, за да изберете подходящите
  2. периферия – принтери, плотери, 3D принтери, 3D скенери.
 2. специализиран софтуери отговарящ на условието за осчетоводяването им като дълготраен нематериален актив

Решението в областта на архитектурното проектиране е постоянен лиценз за ARCHICAD

Получете оферта за Archicad

2. Проверете дали отговаряте на условията

Типичният размер на архитектурните бюра е в категорията „микро“ (брой на персонала, по-малък от 10 души) или „малко“ предприятие (брой на персонала, по-малък от 50 души).

 1. За микро проверете дали оборотът от последните 3 години е по-голям или равен на 210 000 лв., както и дали за 2021 г. имате оботрот от 52 000 лв.
 2. Ако структурата ви е по-голяма и влизате в категорията „малко“ предприятие, проверете дали оборотът от последните 3 години е по-голям или равен на 750 000 лв. лв., както и дали за 2021 г. имате оботрот от 187 000 лв.

3. Решете – самостоятелно или с помощта на консултант

 1. Самостоятелно участие
  • Подаването на предложението се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: ТУК
  • Необходима е регистрация ТУК
  • Свалете „Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях“ - и се запознайте с тях – обърнете внимание на „Указания за попълване“ и „Указания за попълване на е-формуляр“, както и на „Критерии и методология за оценка...“
 2. Използване на консултанти

  Свържете се с някоя от фирмите предлагащи подобни услуги, за да договорите условията, при които те ще изготвят необходимата документация за кандидатстване.
  От нашата практика имаме добро мнение за EPConsulting

4. Съберете оферти

 1. Свържете се с нас, за да ви изготвим оферта и ви консултираме в частта специализиран софтуер, в частност Archiicad
 2. За „ново технологично оборудване, машини и съоръжения“ най-добре е да се обърнете към установените доставчици на компютри и периферия, като представителите на:
  • Apple
  • HP
  • Dell
  • Lenovo

  Производителите по-горе имат инженерни разработки/кофигурации, които са със специален дизайн за нуждите на софтуера за архитектурно проектиране от висок клас.

  Моля, погледнете системните изисквания за Archicad, преди да изпратите запитване.

5. Изпратете проектно предложението за финансиране

Попъленете формите за участие самостоятелно или с помощта на консултантите и подайте проектното предложение на адрес: ТУК

Не забравяте: Крайният срок за участие е 21.09.2022 г. 16:30 ч.

Пожелаваме ви успех!

Получи оферта

Системни изисквания

Archicad

Препоръчителна конфигурация Минимални хардуерни изисквания
Размер на проекта Начално ниво
Жилищни сгради
Среден клас
Апартамент и офис сгради
Висок клас
Високи сгради, Болници
Процесор Intel Core i5
AMD Ryzen 5
Intel Core i7
AMD Ryzen 7
Intel Core i9
AMD Ryzen 9
64-bit Intel или AMD multi-core processor
Памет 16 GB RAM 32 GB RAM 64 GB RAM
Диск SATA SSD NVMe SSD NVMe SSD 5+ GB of free space
Графична карта 2+ GB VRAM DirectX 11
compatible graphics cards
4 GB VRAM DirectX 11 compatible graphics cards 8 GB VRAM DirectX 11 compatible graphics cards DirectX 11 compatible graphics card
Разделителна способност на дисплея FHD+ (1920X1080) 2K (2560×1600) 5K (5120 × 2880) 1440×900
Операционна система Windows 10 64-bit
macOS 12.3
Windows 10 64-bit
macOS 12.3
Windows 10 64-bit
macOS 12.3
Windows 10 64-bit
macOS 11.3

Примерни конфигурации

Работни станции

PC БАЗОВ КЛАС СРЕДЕН КЛАС ВИСОК КЛАС
Процесор Intel Core i5-12500
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7-12700KF
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i9-12900K
AMD Ryzen 9 5950X
Памет/RAM 16 GB 32 GB 64 GB
Графичен процесор NVIDIA GeForce RTX 2070 4GB
AMD Radeon RX 5500 XT 4GB
NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB
AMD Radeon Pro W5700 8GB
NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB
AMD Radeon Pro WX 8200 8GB
Диск 256+ GB SSD 500+ GB SSD NVMe 500+ GB SSD NVMe
Операционна система Windows 10 64-bit 21H1 Windows 10 64-bit 21H1 Windows 10 64-bit 21H1
Mac БАЗОВ КЛАС СРЕДЕН КЛАС ВИСОК КЛАС
Модел 27-inch iMac 27-inch iMac Apple Mac Studio (2022)
Процесор Intel Core i5-10600 Intel Core i7-10700K Apple M1 Max 10
Памет/RAM 16 GB 32 GB 64 GB
Графичен процесор AMD Radeon Pro 5300 4GB AMD Radeon Pro 5700 4GB 24-core GPU
Диск 512 GB SSD 512 GB SSD 1 TB SSD
Операционна система macOS 11.3 macOS 11.3 macOS 12.3

Лаптопи

PC БАЗОВ КЛАС СРЕДЕН КЛАС ВИСОК КЛАС
Процесор Intel Core i5-12450H
AMD Ryzen5 5600H
Intel Core i7-12700H
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i9-12900HK
AMD Ryzen 9 5900HS
Памет/RAM 8 GB 16 GB 32 GB
Графичен процесор NVIDIA RTX 2070 8 GB
AMD RX 6500M 4GB
NVIDIA RTX A2000 4GB
AMD Radeon RX 6650M 8GB
NVIDIA RTX A4000 8GB
AMD Radeon PRO W6600M 8GB
Диск 256 GB SSD NVMe 500+ GB SSD NVMe 500+ GB SSD NVMe
Операционна система Windows 10 64-bit 21H1 Windows 10 64-bit 21H1 Windows 10 64-bit 21H1
Mac БАЗОВ КЛАС СРЕДЕН КЛАС ВИСОК КЛАС
Модел 14-inch MacBook Pro 16-inch MacBook Pro 16-inch MacBook Pro
Процесор Apple M1 Pro 8-core Apple M1 Pro 10-core Apple M1 Max 10-core
Памет/RAM 16 GB 32 GB 64 GB
Графичен процесор 12-core GPU 16-core GPU 32-core GPU/td>
Диск 512 GB SSD 512 GB SSD NVMe 1 TB SSD NVMe
Операционна система macOS 11.3 macOS 11.3 macOS 12.3

За нас

GRAPHISOFT

GRAPHISOFT® запали BIM революция през 1984 с първия в индустрията BIM софтуер за архитекти - ARCHICAD®. GRAPHISOFT продължава да бъде лидер в индустрията с иновативните и първи по рода си решения, като революционния BIMcloud® - първата в света среда за BIM сътрудничество в реално време; както и BIMx® - водещото мобилно приложение за BIM визуализация и мигновен, лесен достъп до BIM за непрофесионалисти.

АРХИТЕКТУРЕН ДИГИТАЛЕН ДИЗАЙН

Ние сме хора, чийто професионален и личен път е свързан с първите стъпки на BIM в България още през ранните 90, реализирана по това време от „Виртуалната Сграда“ на ArchiCAD. Оттогава досега работим за възприемането и използването на модерните дигитални BIM технологии в строителната индустрия. Ние сме поддръжници на прехода на индустрията към практики на кооперативност, споделен риск и открит обмен на данни между всички участници в процеса на проектиране и съществуване на сградата.